ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Home
 2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý khách đến với website www.htdiaoc.com

Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website www.htdiaoc.com, đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website dưới đây.

Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website www.htdiaoc.com dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

ÐIỀU 1: QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG WEBSITE

Ðối với những thông tin cá nhân hay những thông tin người sử dụng cung cấp cho website, người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau:

 • Hệ thống của website sẽ tự động tiếp nhận và lưu lại những thông tin và quá trình sử dụng của Quý khách trên website.
 • Chúng tôi có quyền công bố và cung cấp những thông tin đó cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào được bạn đồng ý hoặc trong trường hợp bị buộc phải cung cấp những thông tin đó theo quy định của pháp luật.
 • Chúng tôi đảm bảo không tiết lộ những thông tin cá nhân của người sử dụng cho những tổ chức hoặc cá nhân nếu không có nghĩa vụ bắt buộc tiết lộ.
 • Việc sử dụng những thông tin mà người sử dụng cung cấp nhằm phục vụ cho những mục đích thông thường như: thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, kết nối với người sử dụng, nghiên cứu thị trường và cung cấp những bản báo cáo, tổng hợp cho các cá nhân, tổ chức mà bạn yêu cầu.

ĐIỀU 2: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN

 • Bản quyền Website thuộc về chủ sở hữu tên miền www.htdiaoc.com. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép các nội dung hay sử dụng sai ý nghĩa, bất hợp pháp đối với những nội dung trên website.
 • Tất cả những thông tin, sản phẩm trên website đều được cung cấp từ chính chủ sở hữu tên miền hoặc từ các đơn vị cung cấp thông tin chính thức và có uy tín.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và đề nghị người sử dụng website cũng thực hiện như vậy.
 • Tất cả những sản phẩm, nội dung trên website đều thuộc sở hữu của chúng tôi. Nếu chưa được sự đồng ý chính thức của chúng tôi thì các nội dung trên không được phép sử dụng để sao chép, phân phối, trưng bày, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
 • Trong trường hợp người sử dụng tải xuống, in ra giấy hoặc sử dụng những thông tin nào từ website cho mục đích riêng thì người dùng cần ghi rõ nguồn gốc “Theo website www.htdiaoc.com” và đảm bảo các thông tin được sử dụng đúng và không sai lệch về ý nghĩa.
Menu