Tiến độ thi công CAM RANH MYSTERY VILLAS đến ngày 01/01/2018

cam ranh mystery villasKhu cảnh quan đài nước mặt tiền dự án

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha trụ tầng 2 khu D

cam ranh mystery villasCông tác thi công tô trát tường khu E

cam ranh mystery villasCông tác thi công tô trát tường khu E

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha, cốt thép tầng thượng khu I

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha, cốt thép tầng thượng khu K

cam ranh mystery villasCông tác thi công hạng mục hồ bơi khu N

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha, cốt thép tầng thượng khu O

cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 2 khu P

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha tầng thượng khu G

Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Cam Ranh Mystery Villas tại: https://www.htdiaoc.com/cam-ranh-mystery-villas/


Có thể bạn quan tâm:

Menu