Tiến độ thi công CAM RANH MYSTERY VILLAS đến ngày 02/02/2018

biệt thự cam ranhCông tác thi công cốp pha tầng thượng khu B

dự án cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha trụ tầng 2 khu D

du an cam ranh mystery villasCông tác thi công tầng thượng khu E

du an cam ranh mystery villasCông tác thi công tô trát tường khu G

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốt thép sàn tầng 2 khu M

dự án cam ranh mystery villasCông tác thi công tầng thượng khu P

biệt thự cam ranhCông tác thi công tầng thượng khu P

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha tầng thượng khu O

biệt thự cam ranhĐã thi công đến tầng thượng khu I

dự án cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 1 khu F

du an cam ranh mystery villasĐã thi công đến tầng thượng khu K

cam ranh mystery villasĐã thi công đến tầng thượng khu L

dự án cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 1 khu J

du an cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 2 khu N.


Hotline: 0903 396 358

Menu