Tiến độ thi công LAVITA CHARM đến ngày 02/02/2018

chung cư lavita charmCông tác kiểm tra cọc

chung cu lavita charmKiểm tra độ thẳng đứng cọc khi ép

dự án lavita charmCông tác kiểm tra bentonite

dự án lavita charmCông tác ép cọc

du an lavita charmLắp ráp thiết bị bên Phan Vũ

du an lavita charmCông tác kiểm tra mối hàn

can ho lavita charmRửa xe ra cổng

can ho lavita charmThí nghiệm uốn cọc

Hotline: 0903 396 358

Menu