Tiến độ thi công MOONLIGHT BOULEVARD đến ngày 02/02/2018

moonlight boulevardHoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

dự án moonlight boulevardHoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

dự án moonlight boulevardHoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

dự án moonlight boulevardThi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại

moonlight boulevardThi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại


Hotline: 0903 396 358

Menu