Tiến độ thi công MOONLIGHT PARK VIEW đến ngày 15/01/2018

moonlight park viewTổng thể block B

du an moonlight park viewTổng thể block C

du an moonlight park viewTổng thể block C

du an moonlight park viewTổng thể block C

du an moonlight park viewTổng thể công trình

dự án moonlight park viewThi công đào đất

dự án moonlight park viewTẬP KẾT VẬT TƯ HOÀN THIỆN

dự án moonlight park viewTẬP KẾT VẬT TƯ HOÀN THIỆN

dự án moonlight park viewTHI CÔNG LÁT GẠCH TẦNG 8,9,10 THÁP 1,2,3

căn hộ moonlight park viewTHI CÔNG LÁT GẠCH TẦNG 8,9,10 THÁP 1,2,3

căn hộ moonlight park viewTHI CÔNG TRẢI BẠT BẢO VỆ NỀN TẦNG 5-8 THÁP 1,2,3

moonlight park viewTHI CÔNG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO TẦNG 15-18 THÁP 1,2,3

moonlight park viewTHI CÔNG ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO TẦNG 15-18 THÁP 1,2,3

moonlight park viewTHI CÔNG GẮN ĐÁ NGẠCH CỬA TẦNG 5,6,7,8 THÁP 1,2,3

moonlight park viewTHI CÔNG BẢ XẢ MATIT LỚP 2 TẦNG 8,9,10 THÁP 1,2,3

moonlight park viewTHI CÔNG BẢ XẢ MATIT LỚP 2 TẦNG 8,9,10 THÁP 1,2,3

căn hộ moonlight park viewTHI CÔNG HỆ THỐNG PCCC

căn hộ moonlight park viewTHI CÔNG HỆ THỐNG M&E

can ho moonlight park viewTHI CÔNG LÁT GẠCH TÀU SÂN THƯỢNG THÁP 1,2,3

can ho moonlight park viewTHI CÔNG LÁT GẠCH TÀU SÂN THƯỢNG THÁP 1,2,3

can ho moonlight park viewTHI CÔNG THÁO GIÀN GIÁO KHU VỰC Ô THÔNG TẦNG THÁP 1,2,3

can ho moonlight park viewTHI CÔNG THÁO GIÀN GIÁO KHU VỰC Ô THÔNG TẦNG THÁP 1,2,3

Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Moonlight Park View tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho-moonlight-park-view/


Có thể bạn quan tâm:

Menu