Tiến độ thi công RICHMOND CITY đến ngày 15/01/2018

căn hộ richmond cityĐÀO ĐẤT MÓNG CẨU THÁP BLOCK A

căn hộ richmond cityĐÀO ĐẤT MÓNG CẨU THÁP BLOCK A

căn hộ richmond cityLẮP HỆ SHORING MÓNG CẨU THÁP BLOCK A

căn hộ richmond cityTHỔI RỬA LÒNG CỌC

căn hộ richmond cityTHỔI RỬA LÒNG CỌC

căn hộ richmond cityVỆ SINH LÒNG CỌC

căn hộ richmond cityVỆ SINH THỔI RỬA LÒNG CỌC

căn hộ richmond cityBƠM VỮA SÀN TẦNG 4

căn hộ richmond cityĐỔ BÊ TÔNG LÒNG CỌC THỬ (DO TVTK CHỌN)

can ho richmond cityĐỔ BÊ TÔNG VÁCH THANG MÁY TẦNG 4

can ho richmond cityĐỔ BT VÁCH THANG MÁY TẦNG 4

can ho richmond cityGCLD COFFA SÀN TẦNG 5

can ho richmond cityGCLD THÉP CỘT BLOCK B

can ho richmond cityKÉO THỬ CÁP D12 (CĂNG HỆ I)

can ho richmond cityKIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VỮA BƠM CÁP DUL

can ho richmond cityLẮP ĐẶT COFFA VÁCH TẦNG 4

can ho richmond cityLẮP DỰNG COFFA SÀN TẦNG 5

can ho richmond cityLẮP DỰNG COFFA VTM TẦNG 4

can ho richmond cityLẮP DỰNG COFFA VTM TẦNG 4

richmond cityLẮP DỰNG DÀN GIÁO BIÊN SÀN TẦNG 5

richmond cityLẮP HỆ I BIỆN PHÁP ĐỂ THI CÔNG SÀN TẦNG 5

richmond cityTHÁO COFFA SÀN TẦNG 1

richmond cityTHÁO COFFA SÀN TẦNG 2

richmond cityTHI CÔNG COFFA SÀN TẦNG 5

richmond cityTHI CÔNG COFFA SÀN TẦNG 5

richmond cityTHỬ TẢI CẢO

richmond cityKIỂM TRA CHẤT TẢI CỌC THỬ

richmond cityKIỂM TRA LỰC NHỔ NEO CỌC THỬ

richmond cityTHỬ TẢI CỌC THỬ

richmond cityĐÀO ĐẤT MÓNG CHUNG CƯ 209 – LẤY SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH

Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Richmond City tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/richmond-city/


Có thể bạn quan tâm:

Menu