Tiến độ thi công SAIGON MIA đến ngày 02/02/2018

dự án saigon miaHình ảnh thi công trát tường ngoài Block C

dự án saigon miaHình ảnh thi công trát tường ngoài Block N

du an saigon miaHình ảnh thi công trát tường trong Block S

du an saigon miaHình ảnh thi công hồ bơi tầng 4F

du an saigon miaHình ảnh thi công xây tường tầng 21F Block N

căn hộ saigon miaHình ảnh thi công xây tường tầng 22F Block N

căn hộ saigon miaHình ảnh thi công trát tường trong tầng 22F Block S

căn hộ saigon miaHình ảnh thi công xây tường tầng 22F Block C

saigon miaHình ảnh thi công xây tường tầng 23F Block C

saigon miaHình ảnh thi công bơm vữa tầng 27F Block C


Hotline: 0903 396 358

Menu