Tiến độ thi công CAM RANH MYSTERY VILLAS đến ngày 01/12/2017

cam-ranh-mystery-villasHoàn thành thi công đài nước khu cảnh quan mặt tiền dự án

biet-thu-cam-ranh-mystery-villasCông tác thi công cốp pha sàn tầng 2 khu B

dự án mystery villasCông tác thi công cốp pha trụ, sàn tầng 2 khu B

du-an-cam-ranh-mystery-villasCông tác thi công cốp pha sàn tầng 2 khu D

dự án cam ranh mystery villasCông tác thi công tô trát tường khu E

biet thu cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 2 khu G

du an cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 2 khu L

cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha tầng thượng khu L

biet thu bien cam ranh mystery villasCông tác thi công cốp pha trụ, sàn tầng 2 khu O

biệt thự cam ranh mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 2 khu P

biet thu mystery villasCông tác thi công xây tường tầng 2 khu P


Hotline: 0903 396 358 – 08 6810 4568

Xem chi tiết dự án tại: https://www.htdiaoc.com/cam-ranh-mystery-villas/

Menu