tien do xay dung moonlight park viewTổng quan block A, B

tien do xay dung moonlight park viewSơn nước tầng 12 block A, B

tien do thi cong moonlight park viewTiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 18 block A, B

tien do thi cong moonlight park viewLát gạch căn hộ tầng 18 block A, B

tien do thi cong moonlight park viewỐp gạch tường căn hộ tầng 18 block A, B

tiến độ xây dựng moonlight park viewTiếp tục lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ tầng 18 block A, B

tiến độ xây dựng moonlight park viewTổng quan block C

tiến độ xây dựng moonlight park viewThi công khung trần thạch cao tầng 18 block C

tiến độ thi công moonlight park viewLát gạch căn hộ tầng 10 block C

tiến độ thi công moonlight park viewỐp gạch tường căn hộ tầng 18 block C

tiến độ thi công moonlight park viewTiếp tục lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ tầng 18 block C

Hotline: 0903 396 358

Menu