Tiến độ thi công RICHMOND CITY đến ngày 16/12/2017

richmond city hung thinh landCHẤT TẢI THỬ CỌC CN01

richmond city hung thinh landĐÀO ĐẤT BLOCK A

richmond city hung thinh landĐÀO ĐẤT BLOCK A

can ho richmond cityĐỐI TRỌNG PHỤC VỤ THỬ TẢI CỌC NHỒI D600

can ho richmond cityĐỤC BÊ TÔNG PHỤC VỤ THI CÔNG ĐÓNG CỪ LARSEN

can ho richmond cityKHOAN NEO PHỤC VỤ THỬ TẢI CỌC NHỒI D600

can ho richmond cityKHOAN NEO PHỤC VỤ THỬ TẢI CỌC NHỒI D600

hung thinh landLẮP SÀN ĐẠO

hung thinh landLẮP SÀN ĐẠO

hung thinh landTHI CÔNG ĐÓNG CỪ LARSEN

Richmond CityTHI CÔNG ĐÓNG CỪ LARSEN

Richmond CityTHI CÔNG KINGPOST SÀN ĐẠO

Richmond CityTHỬ TẢI NHỔ NEO

Richmond CityTHỬ TĨNH CỌC NHỒI D600

Richmond CityVẬN CHUYỂN ĐẤT BLOCK A

richmond city hung thinh landCHE BẠT BẢO VỆ BÊ TÔNG SÀN 3 (DO TRỜI MƯA)

richmond city hung thinh landCHỈNH COFFA SÀN TẦNG 3

richmond city hung thinh landCHỐNG LẠI 50% SÀN TẦNG 1

richmond city hung thinh landCHUẨN BỊ MẶT BẰNG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 3

richmond city hung thinh landĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 3

richmond city hung thinh landĐO ĐỘ GIÃN DÀI CÁP DUL SÀN TẦNG 2

can ho richmond cityLẮP ĐẶT CÁP DUL

can ho richmond cityLẮP ĐẶT GÔNG CẨU THÁP

can ho richmond cityLẮP DỰNG COFFA CẦU THANG BỘ TẦNG 2

hung thinh landLẮP DỰNG COFFA SÀN TẦNG 3

hung thinh landLẮP DỰNG COFFA SÀN TẦNG 3

hung thinh landLẮP DỰNG COFFA SÀN TẦNG 3

hung thinh landLẮP DỰNG THÉP CỘT TẦNG 3

hung thinh landLẮP DỰNG THÉP CỘT TẦNG 3

hung thinh landLẮP DỰNG THÉP VÁCH TẦNG 3

hung thinh landPHỦ BẠT CHE BÊ TÔNG SÀN 3 DO TRỜI MƯA

hung thinh landTHI CÔNG CÁP DUL SÀN TẦNG 3

Richmond CityTHI CÔNG THÉP SÀN TẦNG 3

Richmond CityTRỜI MƯA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔ BÊ TÔNG SÀN TẦNG 3

Richmond CityTƯỚI BẢO DƯỠNG SÀN TẦNG 3

richmond city hung thinh landĐỔ BÊ TÔNG CỌC NHỒI MÓNG CẨU THÁP

richmond city hung thinh landĐỔ BT CỌC NHỒI MÓNG CẨU THÁP

richmond city hung thinh landĐỔ BT CỌC NHỒI MÓNG CẨU THÁP

richmond city hung thinh landĐO ĐỘ SỤT CỌC NHỒI MÓNG CẨU THÁP

can ho richmond cityĐO KIỂM TRA CHIỀU SÂU CỌC KHOAN NHỒI

can ho richmond cityKIỂM TRA DUNG TRỌNG BENTONITE

hung thinh landQUAN TRẮC CHUYỂN VỊ CỌC

Richmond CityTHI CÔNG LẮP SÀN ĐẠO

Richmond CityTHI CÔNG SHORING MÓNG CẨU THÁP

hung thinh landNÉN MẪU BÊ TÔNG

Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Richmond City tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/richmond-city/


Có thể bạn quan tâm:

Menu