Tiến độ thi công RICHMOND CITY đến ngày 30/11/2017

richmond cityThi công cốp pha sàn tầng 2 block Glory

tiến độ dự án richmond cityThi công cốp pha sàn tầng 2 block Glory

can ho richmond city binh thanhThi công cốp pha sàn tầng 2 block Glory

bán căn hộ richmond cityThi công cột sàn tầng 3 block Glory

dự án richmond city nguyễn xíThi công cột sàn tầng 3 block Glory


Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Richmond City tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/richmond-city/

Menu