Tiến độ thi công Saigon Mia đến ngày 01/07/2017

1-hinh-anh-gia-cong-cot-thep

1. Hình ảnh gia công cốt thép

2-hinh-anh-thi-cong-cot-thep-dam-san-tang-4F-block-c

2. Hình ảnh thi công cốt thép dầm sàn tầng 4F Block C

3-hinh-anh-thi-cong-lap-dat-cap-tang-4f-block-c

3. Hình ảnh thi công lắp đặt cáp tầng 4F Block C

4-hinh-anh-thi-cong-M&E-tang-4f-block-c

4. Hình ảnh thi công M&E tầng 4F Block C

5-hinh-anh-thi-cong-cot-thep-cot-vach-tang-4f-5f-block-n

5. Hình ảnh thi công cốt thép cột vách tầng 4F-5F Block N

6-hinh-anh-lap-dat-gian-giao-che-tang-9f-block-c-tang-4f-block-n-c

6. Hình ảnh lắp đặt giáo bao che tầng 9F Block C, tầng 4F Block N

Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Saigon Mia tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/saigon-mia/


Có thể bạn quan tâm:

Menu