Tiến độ thi công Saigon Mia đến ngày 17/11/2017

du an saigon mia

Hình ảnh thi công trắc đạc hầm B1 khối Trung tâm văn hóa có thu-min

saigonmia

Hình ảnh thi công lắp đặt cốt thép dầm sàn hầm B1 khối Trung tâm văn hóa có thu-min

sai-gon-mia

3. Hình ảnh thi công lắp đặt cốt thép đài móng khối Trung tâm văn hóa có thu-min

saigon mia

Hình ảnh thi công sàn kỹ thuật Block S-min

saigon-mia

Hình ảnh thi công lắp đặt cáp dự ứng lực tầng 18F Block N-min

can ho saigon mia

Hình ảnh thi công lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 18F Block N-min

saigon mia

Hình ảnh thi công cột vách tầng 19F-20F Block C-min

can ho sai gon mia

Hình ảnh thi công coffa dầm sàn tầng 20F Block C-min


Xem chi tiết dự án Saigon Mia tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/saigon-mia/

Menu