Tiến độ thi công Saigon Mia đến ngày 24/06/2017

1-hinh-anh-thi-cong-gia-cong-cot-thep

1. Hình ảnh thi công gia công cốt thép

2-hinh-anh-thi-cong-coffa-cot-vach-tang-3f-4f-block-c

2. Hình ảnh thi công coffa cột vách tầng 3F-4F Block C

3-hinh-anh-thi-cong-coffa-dam-san-tang-4f-block-c

3. Hình ảnh thi công coffa dầm sàn tầng 4F Block C

4-hinh-anh-thi-cong-cot-thep-cot-vach-tang-4f-5f-block-c

4. Hình ảnh thi công cốt thép cột vách tầng 4F-5F Block C

5-hinh-anh-thi-cong-cot-thep-dam-san-tang-9f-block-s

5. Hình ảnh thi công cốt thép dầm sàn tầng 9F Block S

6-hinh-anh-thi-cong-M&E-dam-san-tang-9f-block-s

6. Hình ảnh thi công M&E tầng dầm sàn tầng 9F Block S

7-hinh-anh-thi-cong-gia-cong-cot-thep-cot-vach-tang-9f-10f-block-s

7. Hình ảnh thi công cốt thép cột vách tầng 9F-10F Block S

Hotline: 0903 396 358

Xem chi tiết dự án Saigon Mia tại: https://www.htdiaoc.com/can-ho/saigon-mia/


Có thể bạn quan tâm: 

Menu